Vastuullisen sijoittamisen suunnannäyttäjä

Finsif lisää vastuullisen sijoittamisen osaamista ja edistää vastuullisuusnäkökulmien integrointia sijoitustoiminnassa.

Ajankohtaiset teemat ja verkostoitumismahdollisuudet

Tuoreita näkökulmia vastuullisen sijoittamisen kentältä

Päivitys alan sääntelyn ja lainsäädännön nykytilasta

Videoita ja tallenteita vastuullisesta sijoittamisesta

Keitä me olemme?

Finsif on verkostoitumispaikka ja väylä vastuullisen sijoittamisen tiedon hankintaan. Finsif edistää vastuullisuusnäkökulmien integrointia sijoitustoimintaan ja sen visiona on nostaa suomalaiset sijoittajat vastuullisen sijoittamisen edelläkävijöiksi huomioiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehtäessä. Finsif tuottaa selvityksiä Suomen vastuullisen sijoittamisen nykytilasta, sekä koostaa alan parhaat käytännöt vastuullisen sijoittamisen oppaaseen.