Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Finsif- Finland’s Sustainable Investment Forum ry (“Finsif”) tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi 22.8.2018

PRIVACY NOTICE ENG

 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, kuinka Finsif käsittelee henkilötietoja toimintansa yhteydessä. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen niissä tapauksissa, kun teemme sisäisiä muutoksia henkilötietojen käsittelyyn liittyen tai kun voimassaoleva lainsäädäntö sitä edellyttää.

Otamme tietosuojan vakavasti ja olemme tehneet kaikkemme, jotta tämä tietosuojaseloste olisi kirjoitettu mahdollisimman läpinäkyvästi ja jotta sen sisältö olisi helppoa ymmärtää. Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää tämän tietosuojaselosteen sisällöstä tai oikeuksistasi rekisteröitynä, voit olla yhteydessä meihin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info (a) finsif.fi

 

Rekisterinpitäjänä toimii

Finsif- Finland’s Sustainable Investment Forum ry

PL 184

00101 HELSINKI

info (a) finsif.fi

 

Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?

Yhdistyksen jäsenyys ja yhteydenpito. Käsittelemme tiettyjä henkilötietojasi, kuten yhteystietoja yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpitämiseksi sekä yhteydenpidon ja laskutuksen hoitamiseksi.

Erilaisten tapahtumien järjestäminen. Käsittelemme henkilötietoja tapahtumien järjestämisen yhteydessä, kuten yhteystietojasi ja tietoja organisaatiostasi.

Verkkosivustot. Kun vierailet verkkosivustollamme, käsittelemme tiettyjä tietoja, kuten IP-osoitettasi palvelun mahdollistamiseksi. Käytämme verkkosivustollamme Google Analytics -palvelua, jonka avulla teemme erilaisia analyyseja sivustomme käytöstä. Lisäksi verkkosivullamme on käytössä sosiaalisen median Twitter -syöte, joka lataa sisältöä Twitterin omilta palvelimilta.

Uutiskirjeen tilaaminen. Käsittelemme henkilötietojasi, kuten sähköpostiosoitettasi uutiskirjeemme tilaamisen yhteydessä.

 

Mihin oikeusperusteeseen henkilötietojen käsittely perustuu?

Käsittelemme henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksesta ja/tai henkilötiedoista riippuen joko

 

Luovutammeko henkilötietojasi muille?

Käytämme toimintamme toteuttamisessa sekä palveluidemme tarjoamisessa useita yhteistyökumppaneita. Pyrimme aina sopimusjärjestelyin varmistamaan, että henkilötietojasi käsitellään huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen.

Alla luettelo henkilötietoja vastaanottavien kolmansien osapuolten ryhmistä:

 

Siirrämmekö henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Säilytämme ja käsittelemme henkilötietojasi pääsääntöisesti Euroopan talousalueen sisällä. Euroopan talousalueella tarkoitetaan EU jäsenvaltioita sekä Islantia, Liechensteinia ja Norjaa. Tiettyjen palveluiden, kuten uutiskirjeen toteuttamiseksi, joudumme siirtämään henkilötietojasi ETA-alueen ulkopuolelle. Huolehdimme kuitenkin henkilötietojesi suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla käyttämällä tällaisiin siirtoihin pääsääntöisesti Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai ns. Privacy Shield järjestelyä.

Voit lukea lisää mallisopimuslausekkeista ja Privacy Shield järjestelystä alla olevista linkeistä:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en#international-data-transfers-using-model-contracts

https://www.privacyshield.gov/

 

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeen yllä lueteltujen käyttötarkoitusten  toteuttamisen kannalta.

Esimerkiksi jäsenyyteen ja laskutukseen liittyviä tietoja säilytämme jäsenyyden keston ajan sekä kirjanpitolain perusteella jäsenyyttä seuraavan tilikauden päättymisen jälkeen 6 vuotta.

Erilaisten tapahtumien järjestämisen yhteydessä kerätyt henkilötiedot poistamme pääsääntöisesti 3 kuukauden kuluttua tapahtuman järjestämisestä.

Käyttötarkoitukseensa nähden tarpeettomaksi muuttuneet henkilötiedot, vanhentuneet henkilötiedot tai henkilötiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

 

Kuinka pidämme henkilötietosi turvassa?

Olemme ottaneet käyttöömme asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla suojaamme henkilötietosi luvattomalta, lainvastaiselta sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, pääsyltä tai muuttumiselta. Tällaisia keinoja ovat muun muassa käyttöoikeuksien hallinnointi, henkilötietoihin kohdistuvan käsittelyn ohjeistus ja valvonta sekä asianmukaisesta salassapidosta huolehtiminen.

 

Mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit käyttää niitä?

Uuden Tietosuoja-asetuksen myötä sinulla on mahdollisuus valvoa henkilötietojesi käsittelyä, ymmärtää henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeutesi ja myös käyttää niitä. Voit käyttää alla mainittua oikeuksiasi rekisteröitynä ottamalla yhteyttä Finsif ry:n tietosuoja-asioita hoitavaan yhteyshenkilöön sähköpostitse info (a) finsif.fi

Jos koet, että käsittelemme henkilötietojasi vastoin voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä, voit milloin tahansa tehdä valituksen valvontaviranomaiselle osoitteessa www.tietosuoja.fi

Tarkastusoikeus. Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö henkilötietojasi ja jos käsittelemme, saada niistä jäljennös sekä lisätietoja suorittamastamme käsittelystä.

Oikeus oikaista henkilötietosi. Jos havaitset, että henkilötiedoissasi on virheitä tai puutteita tai ne ovat vanhentuneita, sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää meitä oikaisemaan tällaiset henkilötiedot.

Oikeus  tulla  unohdetuksi. Sinulla  on  oikeus  pyytää  meitä  poistamaan  sinua koskevia henkilötietoja kokonaan tai osittain. Huomioithan, että toimintaamme soveltuvat monet erityislait, joissa on meitä koskevia, henkilötietojen säilyttämiseen liittyviä velvoitteita. Jos henkilötietojen säilyttämiselle on olemassa jokin lakisääteinen velvoite tai muu perusteltu tarve, emme voi poistaa henkilötietoja pyynnöstäsi.

Oikeus  käsittelyn  rajoittamiseen. Sinulla  on  oikeus tietyissä tilanteissa pyytää meitä rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Poistamme tällöin henkilötietosi päivittäisestä käytöstä. Esimerkiksi jos tarvitset henkilötietojasi jotakin oikeudellista vaadetta varten, voit pyytää meitä säilyttämään henkilötietojasi vaikka niiden säilytysaika on päättymässä.

Oikeus  siirtää  tiedot. Sinulla  on  oikeus  saada tietyt meille toimittamasi henkilötiedot yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa itsellesi, esimerkiksi jos haluat siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun suoritamme henkilötietojesi käsittelyä oikeutettujen etujen perusteella, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tällaista käsittelyä. Lisäksi voit aina vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.